RING OSS - 0920-47 93 77

Dränering Norrbotten

RING OSS - 0920-47 93 77

Enskilt avlopp

Jobb för att anlägga enskilt avlopp i Norrbotten samt dränering.

Har du ett enskilt avlopp som behöver underhållas, eller funderar du på att anlägga ett nytt? Reglerna kring enskilt avlopp kan vara snåriga – men vi hjälper dig! Kontakta oss redan idag för svar på dina frågor kring enskilt avlopp eller dränering i Norrbotten, Luleå, Boden eller Piteå.

Enskilt avlopp – utöver dränering i Norrbotten

Vi kan hjälpa dig att både anlägga och byta ett enskilt avlopp och reningsverk. För oss är det viktigt att ta hänsyn till miljön när vi jobbar och det är en väldigt viktig aspekt när vi arbetar med enskilt avlopp eller dränering i Norrbotten.

Enligt Länsstyrelsen räknas all form av utsläpp av avloppsvatten i naturen som miljöfarlig verksamhet. Därför ska avloppsvatten i Luleå, Boden och Piteå avledas och renas, eller tas om hand på annat sätt, så att det inte utgör en fara för människors eller naturens välmående.

Vi hjälper dig anlägga ditt enskilda avlopp och reningsverk så att de lever upp till kraven i miljöbalken, samtidigt som de lever upp till era önskemål och förväntningar. Precis som när vi gör dränering i Norrbotten.

Avlopp i samband med dränering i Norrbotten

Ett enskilt avlopp är inte anslutet till det kommunala avloppsnätet utan du får själv stå för reningen. Du måste även ha tillstånd från miljökontoret i din kommun för att anlägga enskilt avlopp. Du behöver inte ha tillstånd för en dränering i Norrbotten, men kan behöva ansöka om tillstånd från kommunen för att ansluta dig till ett kommunalt dagvattensystem i Luleå, Boden eller Piteå.

När du ska anlägga enskilt avlopp är du som verksamhetsutövare ansvarig för att arbetet utförs av en sakkunnig. Vi garanterar att vi är sakkunniga, utbildade och erfarna när det gäller avlopp och dränering i Norrbotten. Du som fastighetsägare har enligt lagen ansvar för att anläggningen uppfyller de krav som finns, men vi entreprenörer har ansvaret gentemot dig som kund att utföra arbetet fackmannamässigt och att de material och produkter vi använder håller måttet. 

Kanske vill du passa på att anlita oss för att anlägga ett enskilt avlopp samtidigt som vi gör din dränering i Norrbotten med Luleå, Boden och Piteå? Kontakta oss för mer information.